vezi mai mult

Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă a angajaților în cadrul întreprinderii
24.01.2023     
 
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii "Ziua lucrătorului din silvicultură"
15.09.2022     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Mesaj de protest
01
01.1970
Mesaj de protest
   
 

ÎS „Întreprinderea silvo-cinegetică Cimișlia” își exprimă indignarea față de valul de acuzații nefondate și a atacurilor denigratoare din ultima perioadă, în adresa silvicultorilor.

  Bunăoară, decătre o persoană care este convisă că „realizează lucruri mărețe” în așa zisele investigații, fără a se documenta și informa, a publicat pe pagina sa de Facebok un video în care nefondat aduce acuzații la adresa angajaților întreprinderii silvice Cimișlia.

Una din acuzațiile aduse este precum că sunt efectuate tăieri rase în aria naturală protejată de stat „Râpa Coțofana”.

Conform legii nr. 1538-XII din 25.02.1998 aria naturală „Râpa Coțofana” este constituită la est de satul Gura Galbenei r-ul Cimișlia, ocolul silvic Zloți, trupul de pădure „Coțofana”, unitatea amenajistică 10N1; 10N2; 11N1; 11N2; 11N3, care reprezintă un lanț de râpe, pe o suprafață de 10ha. Suprafața totală a trupului de pădure constitue 162 ha.

În conformitate cu prevederile amenajamentului silvic, în scopul menținerii și intensificării funcțiilor exercitate de către arboretele limitrofe ariei protejate în cauză, sunt planificate și se efectuează tăieri de regenerare, care au ca scop regenerarea cu precădere naturală a păduri care a ajuns la vârsta exploatabilității de protecție. Arboretele date sunt compuse din arbori de specia salcâm alb cu vârsta medie de 41 ani, ajuns la starea cînd funcția de protecție exercitată a întrat în declin. Ne efectuarea la timp a lucrărilor date duce la perderea capacității de regenerare naturală prin drajonare a arboretului existent și ulterior necesită lucrări adăugătoare, foarte costisitoare, pentru crearea culturilor silvice noi.