Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimişlia
Concursul "Cel mai bun pădurar" - ediţia 2018
03.09.2018

În scopul implementării hotărârii comune a administraţiei Agenţiei "Moldsilva" şi Comitetul Executiv al Federaţiei "Sindsilva" cu privire la organizarea şi desfăşurarea în cadrul Agenţiei "Moldsilva" a concursului profisional "Cel mai bun pădurar", în perioada 17- 20 august în ocoalele silvice subordonate s-a desfăşurat faza I (nivel de ocol silvic) a concursului "Cel mai bun pădurar". Învingătorii fazei I - nivel de ocol silvic sunt:  ocolul silvic Zloţi - Damaschin Vadim; ocolul silvic Mihailovca - Spînu Ivan; ocolul silvic Cimişlia - Tomescu Anatol.

  Pe data de 24 august a.c. în incinta ocolului silvic Mihailovca s-a desfăşurat faza II (nivel de întreprindere) a concursului "Cel mai bun pădurar" ediţia a XX anul 2018, unde invingătorii fazei I au fost supuşi probelor pentru aprecierea nivelului de pregătire profesională, teoretică şi practică. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, în urma aprecierii rezultatelor opţinute de fiecare concurent a decis că învingătorul concursului profesional "Cel mai bun pădurar" faza II - nivel de întreprindere este pădurarul cantonului nr.5 ocolul silvic Cimişlia Tomescu Anatolie. Domnul Tomescu activează în calitate de pădurar timp de 24 ani şi este învingătorul concursului "Cel mai bun pădurar" ediţia anului 2017 faza II - nivel de întreprindere.

Învingătorul fazei II - nivel de întreprindere este delegat pentru participarea la etapa finală a concursului profisional "Cel mai bun pădurar" eveniment organizat de Agenţia "Moldsilva" şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură "Sindsilva", unde vor participa învingătorii concursului din toate întreprinderile silvice subordonate Agenţiei "Moldsilva" şi invitaţi din România.

 

Copyright © 2020 Toate Drepturile Rezervate.