Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

Întreprinderea Silvică Cimişlia a fost fondată în anul 1966 prin dispoziţia nr.702 a Sovetului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti, avînd în componenţă ocoalele silvice Zloţi, Mihailovca, Javgur, Sadaclia, cu suprafaţa totală de 18576ha

În rezultatul reorganizării din 01.07.2004 întreprinderea obţine statutul de Silvo-cinegetică.  

ÎS ,,Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimişlia" gestionează o suprafaţă totală a fondului forestier de 10529 ha.

În structura întreprinderii sunt trei ocoale silvice prezentate după cum urmează:

1. o.s.Zloţi..............................................3663 ha

2. o.s.Cimişlia........................................ 3923 ha

3. o.s.Mihailovca....................................2943 ha

Fondul forestier gestionat de întreprindere este amplasat în partea de sud a ţării, în raza administrativ teritorială a trei raioane: Cimişlia, Ialoveni, Căuşeni.

Activităţile de bază a întreprinderii sunt:

-       paza şi protecţia pădurii

-       regenerarea fondului forestier şi înpădurirea terenurilor degradate

-       îngrijirea arboretelor prin intermediul tratamentelor silvice şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere

-       activitatea cinegetică bazată pe creştere şi reproducerea fazanului. detalii_ISC_Cimislia.pdf